Vår pedagogik

Skogsduvans förskola och föräldrakooperativ arbetar vi efter Läroplan för förskolan 98/16 samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 11/15.

Skogslek med pedagogiska inslag på vår förskola.

Små barngrupper

Vi arbetar med små barngrupper och anpassar oss löpande efter ditt barns behov.

Utveckling och dokumentation

Du som förälder erbjuds en gång om året utvecklingssamtal kring ditt barns utveckling och vistelse på förskolan. Det brukar vara i samband med att ditt barn fyller år. En gång om året har vi även föräldramöte där vi berättar mer om utbildningen och vår verksamhet.

För att följa läroplanen och dokumentera läromål och ditt barns utveckling använder vi förskoleappen Tyra (finns att ladda ner där appar brukar laddas ner). Utöver att sköta schema och frånvaro i appen skriver vi om ditt barns utveckling och vilka läromål som uppfylls, både individuellt och i grupp. Du som förälder får också en inblick i ditt barns dagar med hjälp av bloggen.

Kreativ miljö på Skogsduvans förskola i Mossebo.

En vanlig dag på förskolan i Mossebo

06.00 – Vi öppnar.
07.30 – Barnen äter frukost.
Vi har samling och aktiviteter ute och inne. Vi är nästan alltid ute en stund på förmiddagen. Ofta är vi på gården och ibland gör vi små utflykter i närområdet.
11.30 – Lunch
Efter lunchen har vi vila på madrass eller i vagn. Alla barn vilar, en del sover och en del har sagostund.
14.30 Mellanmål
Lek inne eller ute.
17.00 – Skogsduvan stängs.

Vi anpassar våra öppettider efter barn och föräldrars scheman.

Samma krav som kommunal förskola

Vi har årligen tillsyn av kommunen och arbetar på samma sätt som kommunala förskolor avseende utbildningen för barnen och de krav som ställs på oss som förskola.