Vad är ett föräldrakooperativ?

Skogsduvans förskola och fritidshem i Mossebo drivs som ett föräldrakooperativ. Det innebär att vi är en ekonomisk förening. I styrelsen sitter föräldrar och verksamheten bygger på att du som vårdnadshavare aktivt deltar i driften av förskolan. Personalen och styrelsen samarbetar kontinuerligt för att utveckla förskolan och utbildningen.

Lekhörna på Skogsduvans förskola i Tranemo kommun.
På föräldrakooperativet jobbar föräldrar, styrelse och personal nära varandra för att utveckla förskolan.

Föräldrakooperativ ger stort inflytande för dig som förälder

Du som förälder och vårdnadshavare får en chans till ett stort inflytande över verksamheten och vara med och utveckla förskolan. Du får också en unik inblick i ditt barns vardag. Detta ger dig en unik samhörighet med övriga familjer och personal.

Genom att vara med i styrelsen kan jag påverka verksamheten och dess utveckling, och jag vet då att mitt barn får en bra utbildning. I och med det nära samarbetet kommer jag närmare mitt barns vardag på förskolan.

Ulrika, förälder

Lägre barnomsorgsavgift

När du väljer Skogsduvans förskola och fritidshem får du en lägre barnomsorgsavgift än om du väljer en kommunal förskola.

Att vara medlem i en ekonomisk förening

För att ditt barn skall kunna gå på förskolan ska familjen vara medlem i föreningen och ni betalar en medlemsavgift (f.n. 300 kr/familj/år). Medlemsavgiften används till en gemensam aktivitet för alla barn och föräldrar.

Som medlem i föreningen är du med och ansvarar för upprustning och underhåll av lokalerna, storstädning och arbetsdagar på Skogsduvan. Storstädning och arbetsdag sker en gång per termin. Utöver arbetsinsatsen är det en trevlig stund för oss föräldrar att umgås tillsammans.

Du som förälder och vårdnadshavare är också med och håller lokalerna rena löpande. Familjerna sköter veckostädningen på Skogsduvan enligt ett rullande schema. Det gör att du kommer ditt barns vistelse på förskolan närmare.

Bil byggd av föräldrar på en arbetsdag på Skogsduvans förskola i Mossebo.
Vi ser bland annat till att barnen har en bra utemiljö. Ett år byggde vi en polisbil.

Årsmöte/föreningsstämma

En gång per år håller vi i föreningen årsmöte. Då redovisas bland annat förra årets verksamhet och resultat. Vi väljer även styrelse för kommande år. Vårt mål är att ha en styrelse som hela tiden förnyas och utvecklas, lite i taget. Du som vårdnadshavare har också möjlighet att lämna in förslag och motioner kring föreningens verksamhet.